LỄ RA MẮT TẬP ĐOÀN T-GROUP & NHÃN HÀNG MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN